อุบัติการณ์และผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยวิธีส่องกล้องช่องทรวงอก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผู้แต่ง

  • พันธิพา พันธนู กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • สุชาติ บูรพันธ์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          การส่องกล้องช่องทรวงอก (Medical thoracoscopy ) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Pleuroscopy เป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงน้อย  หัตถการนี้จะช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด  น้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องหาสาเหตุและการวินิจฉัยที่ถูกต้อง   ซึ่งในประเทศไทยการเก็บข้อมูลในการศึกษาก่อนหน้านี้มีน้อยมากผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการเก็บข้อมูลของการทำหัตถการนี้ ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้มีการทำหัตถการส่องกล้องช่องทรวงอกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 แต่ยังไม่เคยมีการรวบรวมข้อมูลของหัตถการนี้ 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15