ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2561): มกราคม - เมษายน

					ดู ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (2561): มกราคม - เมษายน

         

         สวัสดีครับ สำหรับเนื้อหาในเล่มปักษ์หลัง ปี 2561 นี้ ประกอบด้วยงานวิจัย 2 เรื่อง กับรายงาน ผู้ป่วย 2 ราย ซึ่งผลงานวิจัยเป็นเรื่อง ปัจจัยในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำ และการประเมิน คุณภาพชุดตรวจคัดกรองไวรัสไข้หวัดใหญ่ ส่วนรายงานผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่เป็นก้อนมะเร็งของเนื้อเยื่อไต ชนิดถุงน้ำ 1 ราย และอีก 1 รายเป็นโรคลมชักที่มีความยากลำบากในการวินิจฉัยและการรักษา

         หวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาในฉบับนี้ไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ เล่มหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2021-02-18

ฉบับเต็ม

บทความปฏิทัศน์

นิพนธ์ต้นฉบับ