สมาธิบำบัดทางการแพทย์

ผู้แต่ง

  • พึงเนตร สฤษดิ์นิรันดร์ กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็ก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • อาคม อารยาวิชานนท์ อายุรแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

บทคัดย่อ

          การใช้สมาธิบำบัดในภาวะผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่ก่อปัญหาให้เกิดความทุกข์ทางร่างกาย ทางจิตใจจะช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ได้ด้วยการทำสัมมาสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตให้เกิดกำลังใจเอาชนะ อุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บทางการแพทย์ให้ทุเลาจนถึงสามารถกำจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดได้ เช่น ภาวะสมอง ผิดปกติเล็กน้อยที่ทำให้มีอาการโรคสมาธิสั้น มีอาการหุนหันพลันแล่น มีความยับยั้งตัวเองไม่ได้ ทำให้พูดทะลุ กลางปล้องในขณะคนอื่นพูดคุยกันก็จะพูดโพล่ง พูดแทรกและภาวะความเครียดการนอนไม่หลับ ภาวะที่มีความ โลภ โกรธ หลง อย่างรุนแรงที่ทำให้เกิดความร้ายกาจขึ้นมาก็จะทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิต ทำให้ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้รับความเสียหาย ดังนั้น การใช้สมาธิบำบัดสำหรับความผิดปกติทางการแพทย์ เกิดประโยชน์มหาศาลต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลกเพื่อความสันติสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไป


คำสำคัญ: สมาธิบำบัด การแพทย์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-15