ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม - เมษายน

					ดู ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 (2563): มกราคม - เมษายน

 

          สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในฉบับแรกของปี 2563 เนื้อหาของวารสารในฉบับนี้ ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ 2 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง นิพนธ์ต้นฉบับ 2 เรื่อง ได้แก่ งานวิจัยการใช้estrogen cream ในผู้ป่วยที่มีภาวะช่องคลอดแห้ง  และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์ ADA ในเยื่อหุ้มหัวใจกับการวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มหัวใจในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  ส่วนบทความวิชาการนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสมาธิบำบัดทางการแพทย์


          หวังว่าเนื้อหาวิชาการนี้จะมีประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับผู้อ่านทุกท่านคงได้ประโยชน์จากเนื้อหาของวารสารในเล่มนี้ไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

                                                                                                                                              

เผยแพร่แล้ว: 2021-03-11

ฉบับเต็ม

บทความพิเศษ