ฤทธิ์ต้านเชื้อสแตปฟิโลคอคคัสออเรียสชนิดดื้อยาเมทิซิลินของลูกเบญกานี

Main Article Content

ณลิตา ไพบูลย์

บทคัดย่อ

เบญกานี (Quercus infectoria Olivier) เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการใช้ในการแพทย์แผนไทยเกิดจากแมลงไปวางไข่ในต้นไม้ ต้นไม้จะขับสารสร้างยางเหนียวมาหุ้มไข่ตัวแมลง กระทั่งมีลักษณะก้อนกลมแข็ง องค์ประกอบทางพฤกษเคมีของเบญกานี ส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มแทนนิน (ร้อยละ 50-70) เช่นแกลโลแทนนินและพบสารอื่นๆ คือ กรดแกลลิก กรดเอลลาจิก สารกลุ่มอัลคาลอยด์ สารกลุ่มฟีโนลิก สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และสารพวกชัน การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ Methicillin – resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ของเบญกานี พบว่า เบญกานีมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ MRSAได้โดยทำให้เซลล์แบคทีเรียมีลักษณะเป็น pseudomulticellular และ ผลของการเสริมฤทธิ์ร่วมกันของสารสกัดเบญกานี และยาปฎิชีวนะเพนิซิลลินที่อ่อนต่อเชื้อ MRSA ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากเบญกานีอาจไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์ staphylococcal autolysins และ  b-lactamase เพราะฉะนั้นเบญกานีเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทปริทัศน์