ฤทธิ์ต้านแคนดิดา อัลบิแคนส์ของจุลินทรีย์โพรไบโอติก

Main Article Content

ลัดดาวัลย์ ยืนยาว

บทคัดย่อ

จุลินทรีย์โพรไบโอติกเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมาย ซึ่งโพรไบโอติกส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ที่มีความสำคัญต่อร่างกาย เช่น ผลิตสารต่าง ๆ และป้องกันการติดเชื้อก่อโรคในลำไส้ รายงานนี้จึงมีความสนใจที่จะทบทวนเกี่ยวกับโพรไบโอติกที่มีคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการบริโภคโพรไบโอติกอาจลดความเสียหายจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ โดยภาวะความเครียดออกซิเดชันเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังต่าง ๆ ของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอนุมูลอิสระที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยได้มีการศึกษาทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองที่แสดงให้เห็นว่าโพรไบโอติกมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากธรรมชาติและมีความปลอดภัยเพื่อทดแทนสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากการสังเคราะห์จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในรายงานนี้ได้ทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและกลไกต้านอนุมูลอิสระของโพรไบโอติกเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของจุลินทรีย์โพรไบโอติกต่อไปในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทปริทัศน์