สมุนไพรกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

Main Article Content

saran chaweerak

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศและวิธีการบำบัดรักษาทางธรรมชาติ ปัจจุบันนี้ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นปัญหาสำคัญของเพศชาย ซึ่งผู้ที่ประสบปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศทำให้ขาดความมั่นใจในการใช้ชีวิต การมีเพศสัมพันธุ์ ปัญหาด้านสุขภาพ สภาพจิตใจ และภาวะมีบุตรยากยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาความเครียดตามมา ปัจจุบันมีงานวิจัยสมุนไพรที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ที่ประสบปัญหา ซึ่งงานวิจัยสมุนไพรที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่ได้รวบรวมมานั้น คือ เมล็ดหมามุ่ย กระชายดำและ มะรุม ซึ่งสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มจำนวนอสุจิ การเคลื่อนไหว การมีชีวิตและความแข็งแรงของอสุจิ ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่ใช้สมุนไพรในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศออกมาอย่างมากมายเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทปริทัศน์