Vol. 42 No. 6 (2017): November-December

					View Vol. 42 No. 6 (2017): November-December

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารกรมการแพทย์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2560ซึ่งเป็นฉบับส่งท้ายปลายปีที่ยังอุดมไปด้วยสาระความรู้อันเข้มข้นเช่นเคย โดยฉบับนี้เราขอนำเสนอเกี่ยวกับ เรื่องของโรคไต เป็นกรณีพิเศษ ประเดิมด้วยคอลัมน์ เรื่องเด่นประจำฉบับ ที่เราได้รวบรวมบทความวิจัยอันน่าสนใจถึง 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1) การศึกษาปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษษแบบบูรณาการที่โรงพยาบาลชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต 2) การศึกษาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโรคไตเรื้อรังในระดับโรงพยาบาลชุมชน : โครงการวิจัยต้นแบบจังหวัดกำแพงเพชร 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโครงการวิจัยติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในเขต 5 อำเภอ จังหวัดกำแพงเพชร จากนั้น ขอพาท่านผู้อ่านไปเยี่มมชมและทำความรู้จักกับโรงพยาบาลสถาบบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไต เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรที่ให้บริการแบบเอกชนด้วยราคารัฐบาล พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติมานั่งพูดคุยกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โดยท่านได้มาบอกเล่าถึงข้อคิดในการบริหาร และตลอดชีวิตการทำงานถนนสายแพทย์ นอกจากนี้ ในคอลัมน์อื่นๆ ก็ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย ท่านผู้อ่านสามารถพลิกเข้าไปอ่านและติดตามกันได้นะครับ สุดท้ายเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็ขออวยพรให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปราถนา และหมั่นทำความดีกันนะครับ ขอบคุณครับ

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-12-2017

Original Article