รายงานผู้ป่วย : มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน

ผู้แต่ง

  • นิธิ เลิศสวัสดิ์วิชา ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน

บทคัดย่อ

Primary pancreatic leiomyosarcoma (PLMS) คือมะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก และยังไม่มีมาตรฐานในการรักษาที่ได้ผลดีชัดเจน ในรายงานฉบับนี้ได้แสดงถึงเคส PLMS ที่พบเจอ ซึ่งหลังการรักษาด้วยการผ่าตัดก็มีการเป็นซ้ำในระยะเวลาไม่นาน แต่ยังพบว่ามีการตอบสนองที่ดีกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ilic M, Ilic I. Epidemiology of pancreatic cancer. World J Gastroenterol. 2016;22(44):9694–705.
2. Goral V. Pancreatic cancer: Pathogenesis and diagnosis. Asian Pacific J Cancer Prev. 2015;16(14):5619–24.
3. Ferrozzi F, Zuccoli G, Bova D, Calculli L. Mesenchymal tumors of the pancreas: CT findings. J Comput Assist Tomogr. 2000;24(4):622–7.
4. Fadaee N, Sefa T, Das A, Rajkomar K. Pancreatic leiomyosarcoma: A diagnostic challenge and literature review. BMJ Case Rep. 2019;12(11):1–6.
5. Baylor SM, Berg JW. Cross‐classification and survival characteristics of 5,000 cases of cancer of the pancreas. J Surg Oncol. 1973;5(4):335–58.
6. Xu J, Zhang T, Wang T, You L, Zhao Y. Clinical characteristics and prognosis of primary leiomyosarcoma of the pancreas: A systematic review. World J Surg Oncol. 2013;11:2–5.
7. Srivastava DN, Batra A, Thulkar S, Julka PK. Leiomyosarcoma of pancreas: imaging features. Indian J Gastroenterol Off J Indian Soc Gastroenterol. 2000;19(4):187–8.
8. Aleshawi AJ, Allouh MZ, Heis FH, Tashtush N, Heis HA. Primary Leiomyosarcoma of the Pancreas: a Comprehensive Analytical Review. J Gastrointest Cancer. 2020;51(2):433–8.
9. Moletta L, Sperti C, Beltrame V, Gruppo M, Blandamura S, Pasquali C, et al. Leiomyosarcoma of the pancreas with liver metastases as a paradigm of multimodality treatment: Case report and review of the literature. J Gastrointest Cancer. 2012;43(SUPPL. 1):246–50.
10. Serrano C, George S. Leiomyosarcoma. Hematol Oncol Clin North Am. 2013;27(5):957–74.
11. Casali PG, Abecassis N, Bauer S, Biagini R, Bielack S, Bonvalot S, et al. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO–EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018;29(Supplement_4):iv51–67.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-02-25