Contact

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

M_688sognp_GW.png
เพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อ Add Line

Principal Contact

ดร.สุภัทรา สามัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
Phone 0817397505

Support Contact

นางสาวเมทินี เมทนีดล
Phone 043019760 ต่อ 109