ข่าวประกาศ

สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ยินดีต้อนรับ

2021-07-06

สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ยินดีต้อนรับ

หากท่านต้องการส่งบทความตีพิมพ์ ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 

สามารถส่งบทความตามคู่มือ

แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript Submission Form) (DOCX) (PDF)

สามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อทำการส่งบทความ

Flow_วารสารวิจัย_หน้าเวป.jpg

แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript Submission Form) (DOCX) (PDF)

สามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อทำการส่งบทความใหม่ได้เลยค่ะ

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ยินดีต้อนรับ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563
ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN:1906-2605