Announcements

สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ยินดีต้อนรับ

2021-07-06

สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

เปิดรับบทความ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน -  25 กรกฎาคม 2565

สามารถส่งบทความตามคู่มือ

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้มีการปรับแก้ไขแบบฟอร์มของบทความ โดยท่านสามารถ Downlond รายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript Submission Form) (DOCX) (PDF) update 10-5-65

สามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อทำการส่งบทความใหม่ได้เลยค่ะ

Read more about สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ยินดีต้อนรับ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565
					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-05-03

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN:1906-2605