ประชาสัมพันธ์ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

2022-12-23

สวัสดีค่ะ วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
เปิดรับบทความ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่  15 พฤษภาคม 2566

สามารถส่งบทความตามคู่มือ
แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript Submission Form) (DOCX) (PDF)

สามารถสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อทำการส่งบทความใหม่ได้เลยค่ะ