ช่องทางการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารฯ ช่วงการระบาดของโรค COVID-19

2020-03-24

จากกรณีการระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่ระบาด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการจำกัดการแพร่กระจายของโรค COVID-19

ในการนี้ หากต้องการติดต่อกองบรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่

นายศตวรรษ สุทธิวารินทร์

E –mail : tjtnmc@gmail.com

โทร. 02 596 7521