เทคนิคดัดแปลงการแยกและขยายสันกระดูกในงานทันตกรรมรากฟันเทียม : รายงานผู้ป่วย

ผู้แต่ง

  • ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ ท.บ.ม, ว.ท.ม, กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

คำสำคัญ:

การเสริมความหนาสันกระดูก, สันกระดูกขากรรไกรที่ไม่เพียงพอ, รากเทียม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          มีหลากหลายวิธีที่ถูกนำเสนอในการเสริมความหนาของกระดูกสำหรับการฝังรากฟันเทียม ในกรณีที่มีสันกระดูกขากรรไกรไม่เพียงพอในแนวราบ การแยกและขยายสันกระดูกเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและมีข้อได้เปรียบหลายประการ บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยที่ใช้วิธีประยุกต์ในการแยกและขยายสันกระดูกขากรรไกรโดยใช้หัวฟิซเชอร์เรียวเล็กร่วมกับด้ามกรอความเร็วต่ำ เพอร์ริโอโตมและออสซิโอโตม

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
1. Tolstunov L. Classification of the Alveolar Ridge Width: Implant-Driven Treatment Consideration for the Horizontally Deficient Alveolar Ridges. J Oral Implantol. 2014; 40(S1): 365-70. doi: 10.1563/aaid-joi-D-14-00023.

2. Nayansi J, Eun HC, Nagendra KK, et al. Type of devices used in ridges split procedure for alveolar bone expansion: A systematic review. Plos One. 2017; 12(7): 1-15. doi: 10.1371/journal.pone.0180342.

3. Teng F, Zhang Q, Wu M, et al. Clinical use of ridge-splitting combined with ridge expansion osteotomy, sandwich bone augmentation, and simultaneous implantation. Br J Oral Maxillofac Surg. 2014; 52(8): 703-8. doi: 10.1016/j.bjoms.2014.03.028.

4. Khairnar MS, Khairnar D, Bakshi K. Modified ridge splitting and bone expansion osteotomy for placement of dental implant in esthetic zone. Comtemp Clin Dent. 2014; 5(1): 110-4. doi: 10.4103/0976-237X.128684.

5. Mechery R, Thirunalluvan N, Sreehari AK. Ridge split and implant placement in deficient alveolar ridge: Case report and an update. Comtemp Clin Dent. 2015: 6(1): 94-7. doi: 10.4103/0976-237X.149300.

6. Neophytes D, Jong P, Constantinos L. Alternative bone expansion technique for implant placement in atrophic edentulous maxilla and mandible. J Oral Implantol. 2011; 37(4): 463-71. doi: 10.1563/AAID-JOI-D-10-00028.

7. Santagata M, Guariniello L, D’Andrea A, et al. A modified crestal ridge expansion technique for immediate placement of implant: a report of three cases. J Oral Implantol. 2008: 34(6); 319-24. doi: 10.1563/1548-1336-34.6.319.

8. Jamil AF, AL-Adihi SS. Lateral ridge splitting (expansion) with immediate placement of endosseous dental implant using piezoelectric device : a new treatment protocol. J Craniofac Surg. 2017; 28(2): 434-9. doi: 10.1097/SCS.0000000000003229.

9. Anitua E, Begona L, Orive G. Clinical evaluation of split-crest technique with ultrasonic bone surgery for narrow ridge expansion:status of soft and hard tissues and implant success. Clin Implant Dent Relat Res. 2013; 15(2): 176-87. doi: 10.1111/j.1708-8208.2011.00340.x.

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29