ภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไต ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ตรี หาญประเสริฐพงษ์ หน่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คำสำคัญ:

arterioureteral fistula, ureteroarterial fistula, uterine artery, hematuria with pregnancy

บทคัดย่อ

          ภาวะ Arterioureteral fistula ในหญิงตั้งครรภ์พบได้น้อยมาก ผู้นิพนธ์รายงานผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ 17 สัปดาห์ มาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดสดและภาวะโลหิตจางรุนแรง ระหว่างนอนโรงพยาบาลมีเลือดออกซ้ำหลายครั้ง ตรวจวินิจฉัยด้วย อัลตราซาวด์ช่องท้อง ส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ และตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดแดงของ renal artery, external iliac และ internal iliac artery ไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงตรวจเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้อง Ureteroscopy ด้านขวา พบมีเลือดพุ่งออกจากท่อไตเป็นจังหวะ เหนือต่อปลายท่อไต 2 เซนติเมตร สงสัย arterioureteral fistula จึงเปิดแผลผ่าตัด Gibson incision พบทางเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดง uterine กับ ท่อไตขวาส่วนปลาย เป็นลักษณะ “Uterine arterioureteral fistula” จึงทำการรักษาโดยการผ่าตัดผูกและตัด หลอดเลือดแดง uterine และซ่อมแซมท่อไตร่วมกับใส่สายท่อไตเทียมชนิด DJ stent หลังผ่าตัดไม่มีปัสสาวะเป็นเลือดอีก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-01