ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม - เมษายน

					ดู ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม - เมษายน

          สวัสดีครับ สำหรับในฉบับแรกของปี 2564 นี้ มีงานตีพิมพ์ที่น่าสนใจ 3 เรื่อง ได้แก่ กรณีศึกษาภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงกับท่อไตในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ กับงานวิจัย 2 เรื่อง คือ การศึกษาผลการเพาะเชื้อเทียบระหว่างน้ำปัสสาวะที่เก็บจากกระเพาะปัสสาวะก่อนผ่าตัดน้ำปัสสาวะที่เก็บจากกรวยไตและนิ่วในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วด้วยการเจาะรูผ่านผิวหนัง และงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบทางชีวกลศาสตร์ของโครงแบบ DCCS และ CFIX ของสกรูในการยึดคอของกระดูกต้นขาเทียมที่หัก

          ทางกองบรรณาธิการหวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์จากงานทั้ง 3 เรื่องไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ


เผยแพร่แล้ว: 2021-10-15