กัญชากับกีฬา

Main Article Content

Phaksachiphon Khanthong
https://orcid.org/0000-0003-2421-3900

บทคัดย่อ

กัญชา (Cannabinoids) เป็นสารต้องห้ามทางการกีฬาที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) หรือวาด้า กำหนดให้อยู่ในกลุ่ม S8 Cannabinoids ที่ห้ามใช้เฉพาะ ในการแข่งขัน (In-Competition) สารกลุ่มนี้จะช่วยให้นักกีฬาเกิดอาการผ่อนคลาย (Relaxants) ไม่ตื่นตระหนก ในขณะทำการแข่งขันแต่อาจจะสูญเสียความสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Coordination) ผลที่เกิดขึ้น ทางกายภาพบางประการของการใช้กัญชา ได้แก่ ปากแห้ง อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้น มีการขยายตัวของปอดและหลอดเลือด เวียนศีรษะ และอาจเกิดภาวะ ความดันโลหิตต่ำได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับนักกีฬาการใช้กัญชาสามารถเปลี่ยนการรับรู้ของความเสี่ยงซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีอีกทั้งยังอาจลดทักษะทางเทคนิคที่จำเป็นของนักกีฬาซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่สูงขึ้นส่งผลเสียต่อการประสานงานการเคลื่อนไหวและการประมาณเวลาซึ่งผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักกีฬาโดยตรงและบุคคลอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกีฬา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ในการแข่งขัน เช่น พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ยิมนาสติก ยิงธนู เป็นต้น และกีฬาที่ใช้ความเร็วสูง เช่น รถแข่ง จักรยาน สกี เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทปริทัศน์