ผลสัมฤทธิ์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงด้วยสมุนไพรตามแนวคิดการแพทย์แผนไทย: การศึกษาย้อนหลัง จากการทบทวนข้อมูลจากเวชระเบียน

Main Article Content

Thanvisith Charoenying
Khemmawan Sitthipatsarin
Suparus Utsawapontanapat
Thaval Rerksngarm

บทคัดย่อ

การรักษาด้วยสมุนไพรมีบทบาทมากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามผลวิจัยเชิงประจักษ์ในประสิทธิผลของยาสมุนไพรในการรักษาไวรัสโควิด-19ยังมีจำกัดแม้ว่าวัคซีนและยาต้านไวรัสเป็นมาตรการหลักในการต้านไวรัสยาสมุนไพรยังคงเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพในการรับมือกับการระบาดของไวรัสอีกในอนาคตการศึกษานี้ใช้กระบวนการวิจัยทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังในผู้ป่วย 101 รายที่ได้รับการรักษาด้วยตำรับสมุนไพรเพียงอย่างเดียว ณ คลินิกแพทย์แผนไทย ตำรับที่ใช้เป็นสูตรจากแนวคิดการแพทย์แผนไทยโดยรวมสมุนไพรจากตำรับยาห้ารากประสะเปราะใหญ่และสมุนไพรอื่นรวม 13 ชนิดผลการศึกษาพบว่าตำรับยาที่ใช้มีความปลอดภัยโดยไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงและไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างการรักษาผู้ป่วยเกือบทุกรายหายจากการติดเชื้อโดยยืนยันด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการภายใน 2 สัปดาห์โดยยกเว้นผู้ป่วยสองรายที่อาการยังไม่ดีขึ้นและขอหยุดการรักษาเพื่อไปรับการรักษาด้วยวิธีอื่นสิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีผู้ป่วยรายใดมีพัฒนาการของโรคจนเกิดภาวะปอดอักเสบผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการรักษาด้วยสมุนไพรตำรับนี้มีความปลอดภัยและช่วยรักษาการติดเชื้อโควิด-19ที่มีอาการไม่รุนแรงได้และเป็นรายงานทางคลินิกในมนุษย์ครั้งแรกของฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 ของตำรับที่มีส่วนประกอบสมุนไพรหลักจากตำรับยาห้ารากและประสะเปราะใหญ่ รายงานผลสัมฤทธิ์จากการศึกษานี้แม้จะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถแยกจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องได้รับการรักษา แต่คาดหวังที่จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาและการวิจัยเพิ่มเติมในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านไวรัสให้มากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ