Vol. 43 No. 1 (2018): January-February

					View Vol. 43 No. 1 (2018): January-February

กราบสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังคุณผู้อ่านทุกท่านครับ หวังว่าเริ่มเข้าสู่ศักราชใหม่กันแล้ว ก็ขอให้ตั้งใจทำการทำงาน คิดดี ทำดี และร่วมใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างให้แข็งแรงๆ กันนะครับ วารสารกรมการแพทย์ฉบับประเดิมปี 2561 นี้ขออนุญาตนำเสนอเรื่องของ “นวัตกรรม” โดยจะกล่าวถึงความน่าสนใจในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ในวงการแพทย์ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยยกระดับการรักษาผู้ป่วยได้อย่างไร? หรือสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในประเทศไทยในด้านใดได้บ้าง? เชิญไปหาคำตอบกันได้เลยมาเริ่มต้นด้วย “เรื่องเด่นประจำฉบับ” กับ 3 บทความงานวิจัยด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ อันได้แก่ 1) เหตุใดห้องปฏิบัติการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 2) การทำนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์สำหรับประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร 3) การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยส่วนถัดมา ในคอลัมน์ “Hospital Visit” นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทางทีมงานวารสารฯ ภูมิใจนำเสนอ นั่นก็คือศูนย์เทคโนโลยีทํางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC - AdvancedDental Technology Center) องค์กรที่พัฒนาเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับในการดูแลรักษาผู้ป่วยไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติร่วมตั้งโต๊ะสนทนาแบบเป็นกันเองกับ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรํานนท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) ในเรื่องราวมุมมองที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมกับ คอลัมน์ “Hall Of Fame” อีกด้วยนอกจากนี้ ในส่วนของคอลัมน์อื่นๆ ก็ยังเพียบพร้อมจัดเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าติดตามมากมายอีกเช่นเคยครับสำหรับฉบับนี้ทักทายกันพอหอมปากหอมคอ ไว้เจอกันใหม่ฉบับหน้า โชคดี สวัสดีครับ

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-02-2018

Original Article