ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

					ดู ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

 

นิพนธ์ต้นฉบับวารสารโรคเอดส์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

- ความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ N. gonorrhoeae ในปี พ.ศ. 2555-2561 
- แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ โรงพยาบาลตรัง

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

ฉบับเต็ม

บทความพิเศษ