การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของเซรั่มบำรุงมือ

Main Article Content

สุกัญญา มูณี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของขมิ้นชัน มังคุด หญ้ารีแพร์และมะขามป้อม จากการศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบสมุนไพร พบสารกลุ่มฟลาโนอยด์และอัลคาลอยด์ นอกจากนี้ศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu ด้วยสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก พบว่าสารสกัดจากเหง้าขมิ้น เปลือกมังคุด ผลมะขามป้อม และหญ้ารีแพร์ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เท่ากับ 481.12 ± 1.00, 399.45 ± 1.15, 355.06 ± 2.30, 41.67.00 มิลลิกรัมสมบูรณ์ของกรดแกลลิกต่อน้ำหนักสารสกัดหยาบ 1 กรัม ตามลำดับ และศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัดจากมะขามป้อมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.62 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมา คือ มังคุด ขมิ้นชัน และหญ้ารีแพร์ ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 8.41, 22.21 และ 97.16 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ จึงนำไปพัฒนาเป็นส่วนผสมของเซรั่มบำรุงมือ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ