Current Issue

Vol. 47 No. 3 (2565): July-September 2022
					View Vol. 47 No. 3 (2565): July-September 2022

         วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และวิทยาการทางการแพทย์กลับมาพบกับท่านผู้อ่านอีกแล้วเช่นเคย พร้อมเรื่องราวทางการแพทย์ในหลากหลายสาขา เรื่องเด่นประจำฉบับของเราฉบับนี้ เป็นเรื่องราวของโรคที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนไทย นั่นคือโรคฝีดาษวานร ซึ่งพบการติดเชื้อแล้วในประเทศไทย โรคนี้สามารถแพร่เชื้อจากมนุษย์สู่มนุษย์ ได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่ง การสัมผัสบาดแผล หรือ รอยโรค รวมไปถึงจากการหายใจเอาละอองฝอยเข้าไป ซึ่งการแพร่เชื้อมักจะพบเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิด หรือพักอาศัยร่วมกันเป็นระยะเวลานานพอสมควร เรื่องเด่นประจำฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลความรู้ในหลายด้าน ทั้งลักษณะของโรค ประวัติการแพร่เชื้อ การวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษาโรคฝีดาษวานร แม้โรคฝีดาษวานรจะน่ากลัว อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ผ่านพ้นโรคโควิด 19 นี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง วารสารกรมการแพทย์ ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคภัยทั้งปวง แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

นพ. อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ บรรณาธิการ
           

Published: 28-09-2022

Featured Article

  • โรคฝีดาษวานร

    มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ, ตรีสุโกศล ตรีสุโกศล, อรยา กว้างสุขสถิตย์ , นัทยา วรวุทธินนท์, ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์, ปิ่นนรี ขัตติพัฒนาพงษ์, ชวลิต ทรัพย์ศรีสัญจัย , ชนิศา เกียรติสุระยานนท์, นิอร บุญเผื่อน, ชุมแสง ชุมแสงศรี, พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์, สุประกิต จิรารัตน์วัฒนา, อาภาศรี สุขสำราญ, กฤติยาภรณ์ สุนัน, วรพล เวชชาภินันท์
    5-8

Original Article

View All Issues