Vol. 46 No. 4 (2021)

					View Vol. 46 No. 4 (2021)

วารสารกรมการแพทย์ ฉบับที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ และวิทยาการทางการแพทย์อันหลากหลาย กลับมา พบกับท่านผู้อ่านอีกแล้วครับ ฉบับนี้ นำเสนอเรื่องราว ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบความ หยาบพื้นผิวระหว่างวัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิตชนิด นาโนฟิลด์ และชนิดไมโครไฮบริดภายหลังการแปรงฟัน ซึ่งน่าสนใจยิ่ง และเรื่องราวการพัฒนางานบริบาล เภสัชกรรมผู้ป่วยลมชักรูปแบบใหม่ รวมทั้งการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะข้อเข่าเสื่อมในชุมชน เพราะปัจจุบันนี้ เราจะพบ ว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องเผชิญกับโรคข้อเข่าเสื่อม ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก หากอาสาสมัคร ผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล ก็จะลดภาวะ ความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยสูงอายุได้ นอกจากนี้ยังมี เรื่องราวที่น่าสนใจภายในเล่มอีกเป็นจำนวนมาก เรื่องเด่นประจำฉบับ เป็นเรื่องราวของยุทธศาสตร์ สังคมสูงวัยของไทยฯ เพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพและ การดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งต่อทุกหน่วย งาน ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เรื่องราวอันทรงค่านี้อยู่ใน วารสารเล่มนี้เช่นกัน แม้ว่าประเทศไทยและทั่วโลก ยังคงเผชิญหน้ากับ โรคโควิด-19 โดยเฉพาะพันธุ์โอมิครอนซึ่งแพร่ระบาด อย่างรวดเร็วไปทั่วโลก เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ชีวิต อย่างไม่ประมาท ยังคงต้องป้องกันดูแลตัวเองและคนใน ครอบครัวอย่างจริงจัง โดยการสวมแมส หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด เพื่อหยุด ยั้งสถานการณ์โรคระบาดนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด วารสาร กรมการแพทย์ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน แล้วพบกันฉบับหน้าครับ

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ บรรณาธิการ

Published: 28-01-2022

Original Article