Archives - Page 2

 • May-June
  Vol. 42 No. 3 (2017)

  สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เรามาพบกันอีกครั้งกับสาระต่างๆ ที่เราตั้งใจคัดสรรมานำเสนอเช่นเคย โดยเฉพาะฉบับนี้ที่เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลคนพิการที่ทั่วโลกได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนพิการ และตื่นตัวในการสร้างเสริมศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการ รวมถึงเปิดโอกาสสนับสนุนคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อนำไปสู่การดำรงชีวิตด้วยการพึ่งตนเองมากที่สุด ในบ้านเรามีองค์กรที่เป็นเสาหลักสำคัญในการดูแลเรื่องนี้คือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักว่าผู้พิการต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น คอลัมน์ Hospital Visit จึงขอพาท่านมาทำความรู้จักกับงานของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ พร้อมกับบทสัมภาษณ์ พญ.ดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูมากกว่า 30 ปี ที่ได้มอบวิสัยทัศน์การทำงานตลอดจนมุมมองต่อการดูแลคนพิการในด้านต่างๆที่น่าสนใจ ขณะที่คอลัมน์เรื่องเด่นประจำฉบับยังได้นำเสนอเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาลเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และเรื่องของหุ่นยนต์ฝึกหัดเดินที่ช่วยยในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ผู้ป่วยสมองพิการ และผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เป็นต้น ท้ายที่สุดนี้ ประเทศไทยย่างเข้าฤดูฝนแล้ว ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับอากาศในช่วงหน้าฝนให้ดี ไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีบริการฉีดวัคซีนฟรีสำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีผู้อ่านให้ความสนใจ เรื่องการฉีดวัคซีนฟรีกันเข้ามามาก ว่าวัคซีนที่ให้บริการอยู่นั้นเป็นวัคซีนที่จะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใดบ้าง พลิกไปดูคำตอบได้ท้ายเล่มครับ ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

  นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

 • March-April
  Vol. 42 No. 2 (2017)

  สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้มาพบกับท่านในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนกันนะครับ เรื่องเด่นประจำฉบับนี้ จึงมีประเด็นเรื่องพิษภัยของแมงกะพรุนซึ่งคนจะโดนเข้าได้ง่ายๆ ขณะลงเล่นน้ำในทะเล จึงควรมาทำความรู้จักกับแมงกะพรุนประเภทต่างๆ ที่มีระดับความรุนแรงของพิษและเป็นอันตรายต่อร่างกายแตกต่างกัน โดยในเรื่องเด่นประจำฉบับเรายังมีเรื่องพิษจากแมงมุมกัดอีกเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเราคัดเอาเฉพาะแมงมุมที่มีบทบาททางการแพทย์มาฝากกัน ส่วน Hall of Fame เราได้รับเกียรติจาก พญ.ปรียา กุลละวณิชย์ แพทย์สตรีคนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Maria Duran Gold Medal จาก International Dermatological Society สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแก่แพทย์สตรีผู้นำด้านวิชาการ (Leader in Dermatology) ระดับนานาชาติ และยังเป็นแพทย์สตรีคนแรกอีกเช่นกันที่เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งเอเชีย มาพูดคุยเพื่อมอบประสบการณ์และมุมมองการทำงานที่มีคุณค่ายิ่งนักในฐานะแพทย์คนหนึ่งที่หวังจะสร้างประโยชน์ให้กับวงการโรคผิวหนังบ้านเรา พร้อมๆ กับ Hospital visit ที่เราขอแนะนำคลินิกผมและเล็บของสถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเส้นผม หนังศีรษะ และเล็บ ซึ่งให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ช่วยให้การปลูกถ่ายเส้นผมได้อย่างตรงจุดและแม่นยำสำหรับ Pro & Con? ฉบับนี้ ขอนำเสนอเรื่องเห็ดหลินจือที่เรามักจะเห็นวางจำหน่ายในรูปแบบอาหารเสริม แล้วระบุสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพต่างๆ โดยเฉพาะการนำมาใช้ประกอบการรักษาโรคมะเร็ง มาดูกันนะครับว่าตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว สารสกัดเห็ดหลินจือจะช่วยในการรักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือไม่ และปิดท้ายเล่มกันด้วยเรื่อง Thailand 4.0 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 20 ปี เพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ซึ่งเราจะยังคงสรรหาเรื่องราวดีๆ มานำเสนออีกเช่นเคยครับ 

  นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

 • January-February
  Vol. 42 No. 1 (2017)

  สวัสดีครับท่านผู้อ่าน วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 42 แล้ว เป็นฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และก็ยังเต็มอิ่มด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์ เรื่องเด่นประจำฉบับนี้ เป็นเรื่อง Dental Management in Head and Neck Cancer เพราะผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากการรักษา โดยเฉพาะมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้ป่วย ทั้งระหว่างและภายหลังการรักษา ทันตแพทย์ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพจึงจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นผู้ป่วย คอลัมน์ Hosital visit ฉบับนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องเด่น จะพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมชม โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยเฉพาะการทำงานของแผนกดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ส่วนคอลัมน์ Hall of Fame ขอนำเสนอบุคลากรและทีมงานคุณภาพของหน่วยงานดังกล่าวซึ่งนำทีมโดย นพ.อดิษฐ์ โชติพานิช แพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิก คอลัมน์ Pro&Con? เป็นเรื่องทางหนีของโรคสมองเสื่อมซึ่งน่าสนใจมากๆ โดยเฉพาะสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเรื่องราวของไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้ยินกันบ่อยครั้งนั้นอ่านได้ในคอลัมน์จดหมายจากผู้อ่านครับ วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ ขอลาไปก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 

  นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

26-28 of 28