Vol. 48 No. 4 (2023): October-December 2023

					View Vol. 48 No. 4 (2023): October-December 2023

สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายปี 2566 มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะปีนี้มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการแพทย์ที่โดดเด่นตลอดปีกับเนื้อหาความรู้และวิทยาการทางการแพทย์อันหลากหลาย นำเสนอเรื่องราวทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างผลการรักษาด้วยคลื่นกระแทกกับเครื่องอัลตราซาวด์ต่อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อทราฟีเซียสส่วนบน รวมไปถึงเรื่องประสิทธิผลของหุ่นยนต์เตรียมยาเคมีบำบัดในด้านความถูกต้องแม่นยำและเวลาที่ใช้ในการทำงานสำหรับยาต้านมะเร็งชนิดฉีดในผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รวมถึงบทความเกี่ยวกับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของการรักษานิ่วในท่อไตโดยการผ่าตัดส่องกล้องแบบวันเดียวกลับ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับฉบับนี้ได้หยิบเรื่องเด่นประจำฉบับ คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมการแพทย์ อันเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่กรมการแพทย์ได้ด้านบริหารทั้ง 6 หมวด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรมการแพทย์เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งทางด้านการบริหาร บริการและวิชาการอย่างแท้จริง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกเรื่องราวในวารสารเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ ระบบสาธารณสุขและประชาชน เพื่อการมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
บรรณาธิการ

 

Published: 15-12-2023

Full Issue

Original Article