รายงานผู้ป่วย ก้อนที่ช่องอกชนิด พลีโอมอฟิกแรบโดไมโอซาโคมา ในผู้ใหญ่ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

ปริญญาพร บุญประสพ

บทคัดย่อ

รายงานผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปี มารักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยอาการไอเรื้อรัง หอบ เหนื่อย เจ็บหน้าอกมา 1 เดือน พยาธิสภาพในปอดจากภาพเอกซเรย์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า มีก้อนที่ด้านหน้าของช่องอก ผู้ป่วยได้รับการตัดชิ้นเนื้อที่ช่องอกผ่านทางผิวหนัง โดยได้รับการวินิจฉัย ครั้งแรกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผลชิ้นเนื้อระบุว่าเป็นพลีโอมอฟิก แรบโดไมโอซาโคมา ซึ่งแรบโดไมโอซาโคมาที่ช่องอกเป็นโรคที่พบได้น้อยและให้การวินิจฉัยยาก ลักษณะภาพทางรังสีวิทยามักพบ ก้อนที่มีขนาดใหญ่ มีส่วนประกอบที่เป็นเนื้อตายและน้ำ การพยากรณ์โรคไม่ดี ความเป็นไปได้ของการ หาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นยากและไม่ตอบสนองต่อเคมีบำบัดทำให้โรคมีโอกาสเกิดการแพร่กระจายได้

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Vyas V, Awadu Al S, Nemec J, Khodary El A, Francis Ml, Muralidharan CK: Primary mediastinal pleomorphic rhabdomyosarcoma: a case report. Medical principles and practice 2008;17:154-156.

2. Omezzine N, Khouatra C, Larive S, Freyer G, Isaac-Pinet S, Geriniere L, Droz JP, Souquet PJ: Rhabdomyosar­coma arising in mediastinal teratoma in an adult man: a case report. Ann Oncol 2002;13:323-326.

3. Dulmet EM, Macchiarini P, Sue B, Verley JM: Germ-cell tumors of the mediastinum. Cancer 1993;72:1894-1901.

4. Moran CA, Suster S: Primary germ-cell tumors of the mediastinum: analysis of 322 cases with special emphasis on teratomatous lesions and a proposal for histopathologic classification and clinical staging. Cancer 1997;80:681- 690.

5. Ahmed T, Bosl GJ, Hadju SI: Teratoma with malignant transformation in germ-cell tumors in men. Cancer 1985;56:860-863.

6. Terrier-Lacombe MJ, Martinex-Madrigal F, Forta W et al: Embryonal rhabdo­myosarcoma arising in a mature tera­toma of the testis: a case report. J Urol 1990;143:1232-1234

7. Lemarie E, Assouline PS, Fiot p et al. Primary mediastinal germ-cell tumors. Results of a French retrospective study. Chest 1992;102:1477-1483.

8. Ulbright TM, Loehrer PJ, Roth LM, Einhorn LH, Williams SD, Clark SA: The development of non-germ-cell malig­nancies within germ-cell tumors: a clinicopathologic study of 11 cases. Cancer 1984;54:1824-1833.

9. Lee HJ, Kim JD, Sung JK, Chang SY, ChoYM: Embryonal rhabdomyosarco­ma of the posterior mediastinum: a case report. J Korean Radiolo Soc; 2001:44:121-125.

10. Moorthy NLN, Prasad BT, Sakunthala p, Bhramaramba K: Alveolar rhabdo­myosarcoma of mediastinum. Ind J Radiolo Imag: 2006:16:655-656.

11. Gregory WG, Bradley MS, Reginald FM, Mylene TT, Jeremy JE, Marvin HC: Primary thoracic sarcomas. Radio­graphics 2002:22:626-637.

12. Ukihide T. Gregory WG, Masahiko K, Tadashi H, Ryosuke T, Noriyuki M: Chest wall tumors: radiologic findings and pathologic correlation. Radio­graphics 2003:23:1491-1508.

13. Thomus RS, Chirag VP, Noriko S, Gary WR, Dariusz B: Primary pleural rhab- domosarcoma: plain film, CT and MRI findings of this extremely rare intratho-racic tumor. Open Journal of Radiol­ogy 2011:1:50-53.

14. Young JR, Su HY, Min JJ, Sejin J, Kyung JC: Embryonal rhabdomyosarcoma arising from a mediastinal terratorma: an unusual case report. J Korean Med Sci 2013:28:476-479.

15. Caballero c, Gomez S, Matias-Guiu X: Rhabdomyosarcomas developing in association with mediastinal germ-cell tumours. Vichows Archiv A Pathol Anat 1992;420:539-543.

16. Gonzalez-Vela JD, Savage PD, Manivel JC, Torkelson JL, Kennedy BJ: Poor prognosis of mediastinal germ-cell cancers containing sarcomatous com­ponents. Cancer 1990;66:1114-1116.

17. Donadio AC, Motzer RJ, Bajorin DF, Kantoff PW, Sheinfeld J, Houldsworth J, Chaganti RS, Bosl GJ: Chemotherapy for teratoma with malignant transfor­mation. J Clin Oncol 2003;21:4285-4291.

18. Suster S, Moran CA, Koss MN: Rhabdomyosarcomas of the anterior mediastinum: report four cases unassociated with germ cell, terrato-matous, or thymic carcinomatous component. Human Pathol 1994:25: 349-356