สิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียง : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

ณัครวัต เลาหศิลป์สมจิตร์

บทคัดย่อ

      สิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียง ถึงแม้จะพบได้น้อย แต่อันตรายอาจทำให้เสียชีวิตได้จากภาวะ อุดกั้นทางเดินหายใจ นำเสนอผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียงที่รักษาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รวบรวมและสรุปรายงานเกี่ยวกับโรคนี้
      รายงานผู้ป่วย: ผู้ป่วยชายไทย อายุ39 ปี เสียงแหบมา2 เดือน หายใจขัดเล็กน้อย เคยมีประวัติ อุบัติเหตุรถล้มจนสลบ จากการตรวจร่างกายสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียงหลังจากได้รับการ ส่องกล้องตรวจกล่องเสียง พบว่ามีฟันปลอมติดที่กล่องเสียงตำแหน่งต่ำกว่าสายเสียง ได้รับการผ่าตัด นำสิ่งแปลกปลอมออก ผลการรักษาดี
      คำสำคัญ: สิ่งแปลกปลอม, กล่องเสียง

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Hsu W. Clinical experiences of removing foreign bodies in the airway and esophagus with a rigid endoscope: a series of 3217 cases from 1970 to 1996. Otolaryngol Head Neck Surg 2000;122:450.

2. CrysdaleWS. Esophageal foreign bodies in children: 15 year review of 484 cases. Ann Otol Rhinol Laryngol 1991;100:329.

3. Hawkins DB. Removal of blunt foreign bodies from the esophagus. Ann Otol Rhino Laryngol 1990;99:935.

4. Holinger LD. Management of sharp and penetrating foreign bodies of the upper aerodigestive tract. Ann Otol Rhino Laryngol 1990;99:684.

5. Holinger PH. Foreign bodies of the air and food passages. Trans Am Acad Ophthalmol Otol 1966;66:193.

6. Yee KF, Schild JA, Holinger PH. Extraluminal foreign bodies (coins) in the food and air passages. Ann Otol Rhinol Laryngol 1975;84:619.

7. Esclamado RM, Richardson MA. Laryngotracheal foreign bodies in children: a comparison with bronchial foreign bodies. Am J Dis Child 1987;141:259.

8. Cohen SR, Lewis GB, Herbert WI. Foreign bodies in airway. Ann OtolRhinolLaryngol 1980;89:437-42.

9. Kim IG, BrummittWH, Humphy A. Foreign bodies in the airway: a review of 202 cases. Laryngoscope 1973;83:347-54.

10. Rothmann BF, Boeckman CR. Foreign bodies in the larynx and tracheobronchial tree in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1980;89:434-6.