รายงานผู้ป่วย: ภาวะจอตาผิดปกติแบบ Purtscher’s Retinopathy

Main Article Content

เธษฐา คันธา

บทคัดย่อ

      Purtscher’s retinopathy เป็นโรคที่พบได้น้อย มีลักษณะจอประสาทตาบวมขาว สลับเลือดออกรอบๆขั้วประสาทตา ในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะหรือผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก โดยไม่ได้รับอุบัติเหตุที่ตาใดๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บที่ตาโดยตรง ถึงแม้โรคนี้จะพบน้อย แต่การพยากรณ์โรคไม่ดี มักเกิดกับดวงตาทั้งสองข้างและมักสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่ชัดเจน
     รายงานผู้ป่วยนี้นำเสนอชายไทยอายุ 24 ปี มีประวัติได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม รู้สึกตัวดี มีแผลฟกช้ำที่หัวไหล่ซ้าย เอกซเรย์พบว่ามีกระดูกไหปลาร้าซ้ายและกระดูกสะบักซ้ายหัก ให้ประวัติว่ามีอาการตาขวามัวฉับพลัน ตรวจจอประสาทตาให้การวินิจฉัยว่า Purtscher’s retinopathy มีการให้การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ทางหลอดเลือดดำและให้รับประทาน พบว่าผู้ป่วยมีการมองเห็นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
     คำสำคัญ: Purtscher’s retinopathy ยาสเตียรอยด์

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

Purtscher O. Angiopathia retinaetraumatica, Lymphorrhagien des Augengrundes. Arch Ophthalmol 1912;56:244-7.

Agrawal A, McKibbin M. Purtscher's retinopathy: epidemiology, clinical features and outcome. Br J Ophthalmol 2007;91(11):1456-9.

Meyer CH, Callizo J, Schmidt JC, Mennel S. Functional and anatomical findings in acute Purtscher's retinopathy. Ophthalmologica 2006;220(5):343-6.

GassJ DM. Stereoscopic atlas of macular disease:Diagnosis and treatment. 3rd. ed. St Louis: Mosby; 1987;346-8,558-9.

Power MH, Regillo MC, Custis PH. Thrombotic thrombocytopenic purpura associated with purtscher retinopathy. Arch Ophthalmol 1997;115(1):128-9.

Chuang EL, Miller FS 3rd, Kalina RE. Retinal lesions following long bone fractures. Ophthalmology 1985;92(3):370-4.

Behrens-Baumann W, Scheurer G, Schroer H. Pathogenesis of Purtscher's retinopathy. An experimental study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 1992;230(3):286-91.

Regillo CD. Distant Trauma with Posterior Segment Effects. In: Yanoff M, Duker JS, editors. Ophthalmology. St Louis: Mosby; 2019:678-682.

Varma R. Purtscher’s retinopathy. In: Varma R, editor. Essentials of Eye Care: The JohnsHopkins Wilmer Handbook. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1997:481-2.

Atabay C, Kansu T, Nurlu G. Late visual recovery after intravenous methylprednisolone treatment of Purtscher's retinopathy. Ann Ophthalmol 1993;25(9):330-3.