ภาวะเลือดออกภายหลัง หลังการรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัดในการบาดเจ็บที่ตับ : รายงานผู้ป่วยและทบทวนวารสาร

Main Article Content

สุชิน เชี่ยวชาญวัฒนา

บทคัดย่อ

     nonoperative management ใน blunt hepatic injury ในปัจจุบัน ได้รับการยอมรับและ ใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในสถาบันใหญ่ๆ มีอัตราการเข้าสู่ nonoperative management สูง ในขณะที่พบภาวะแทรกช้อนและการเกิด failure ค่อนข้างต่ำ สาเหตุที่เกิด failure มากที่สุดคือ delayed hemorrhage ดังในรายงานผู้ป่วยรายนี้ ผู้ป่วยหญิงอายุ 37 ปี ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ เนื่องจากมีข้อบ่งชี้คือ hemodynamic stable, ไม่มี peritoneal sign และได้ทำ CT scan พบมี subcapsular hematoma of liver จึงเข้าสู่ nonoperative management ในวันที่ 6 หลังอุบัติเหตุเกิด delayed hemorrgage ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง ผู้ป่วยรายนี้ได้รับเลือดทั้งสิ้น 3 unit ระยะเวลานอนอยู่ในโรงพยาบาล 21 วัน

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Pringle JH. Notes on the arrest of hepatic hemorrhage due to trauma. Ann Surg 1908 Oct;48(4):541-8

2.Richie JP, Fonkalsrud EW. Subcapsular hematoma of the liver : Nonoperative management. Arch Surg 1972 Jun;104(6):781-4

3. Popovsky J, Wiener SN, Felder PA, Biramje A, Reydman M. Liver trauma xonservative management and the liver scan. Arch Surg 1974 Feb;108(2):184-6

4. Karp MP, Cooney DR, Pros GA. The nonoperative management of pediatric hepatic trauma. J Pediatr Surg 1983 Aug;18(4):512-8

5. Giacomantonio M, Filler RM, Rich RH.Blunt hepatic trauma in children : experience with operative and nonoperative management. J Pediatr Surg 1984 Oct;19(5):519-22

6. Cywes S, Rode H, Millar AJ. Blunt liver trauma in children : nonoperative management. J Pediatr Surg 1985 Feb;20(1):14-8

7. Vock P, Kehrer B, Tschaeppeler H. Blunt liver trauma in children: the role of computed tomography in diagnosis and treatment. J Pediatr Surg 1986 May;21(5):413-8

8. Carrillo EH, Platz A, Miller FB, Richardson JD, Polk HC Jr.Nonoperative management of blunt hepatic trauma. Br J Surg 1998 Apr;85(4):461-8
.
9. Berman SS, Mooney EK.Weireter LJ Jr. Late fatal hemorrhage in pediatric trauma. J Pediatr Surg 1992 Dec;27(12):1546-8

10. Gates JD. Delayed hemorrhage with free rupture compliating the nonsurgical manage ment of blunt hepatic trauma: a case report and review of the literature. J trauma 1994 Apr;36(4):572-5

11. Shilyansky J, Navarro O, Superina RA, Babyn PS, Filler RM, Pearl RH. Delayed hemorrhage after nonoperative management of blunt hepatic trauma in children : a rare but significant event. . J Pediatr Surg 1999 Jan;34(1):60-4

12. Goettler CE, Stallion A, Grisoni ER, Dudgeon DL. Delayed hemorrhage after blunt hepatic trauma: case report. . J trauma 2002 Mar;52(3):556-9

13. Pachter GL. Hofstetter SR. The current status of nonoperative management of adult blunt hepatic injuries. Am J Surg 1995 Apr;169(4):442-54

14. Croce MA, Fabian TC.Menke PG. Nonoperative management of blunt hepatic trauma is the treatment of choice for hemodynamically stable patients. Ann Surg 1995 Jun;221(6):744-55

15. Carrillo EH, Spain DA, Wohltmann CD, Schmieg RE, Boaz PW, Miller FB, et al. Interventional techniques are useful adjuncts in nonoperative management of hepatic injury. J trauma 1999 Apr;46(4):619-22

16. MacGillivray DC, Valentine RJ. Nonoperative management of pediatric liver injury : late complications-case report. J trauma 1989 Feb;29(2):251-4

17. Bynoe RP, Belt RM, Miles WS, Close TP, Ross MA,Fine JG. Complications of nonoperative management of blunt hepatic injuries. J trauma 1992 Mar;32(3):308-15

18. Knudson MM. Lim RC, Oakes DD, Jeffrey RB Jr. Nonoperative management of blunt liver injuries in adults: the need for continued surveillance. J trauma 1990 Dec;30(12):1494-500

19. Moulton SL, Lynch FP. Hoyt DB, Kitchen L. Princkney L, Canty TG, et al. Operative intervention for pediatric liver injuries: avoiding delay in treatment. . J Pediatr Surg 1992 Aug;27(8):958-62

20. Meredith JW. Young JS, Bowling J, Roboussin D. Nonoperative management of blunt hepatic trauma: the exception or the rule?. J trauma 1994 Apr;36(4):529-35

21. Ochsner MG. Factors of failure for nonoperative management of blunt liver and spenic injuries. World J Surg 2001 Nov;25(11):1393-6

22. Fang JF, Chen RJ.Wong YC,Lin BC, Hsu YB, Kao JL, et al. Classification and treatment of pooling of contrast material on computed tomographic scan of blunt hepatic trauma. J trauma 2000 Dec;49(6):1083-8

23. Chen RG, Fang JF, Chan MF. Intraabdominal pressure monitoring as a guideline in the nonoperative management of blunt hepatic trauma. J trauma 2001 Jul;51(1):44-50

24. Sherman FIF, Savage BA, Jones LM, Barrette RR, Latenser BA. Varcelotti JR, et al. Nonoperative management of blunt hepatic injuries : safe at any grade? J trauma 1994 Oct;37(4):616-21

25. Federico JA, Flomer WR, Clark DEJsler RJ. Blunt hepatic trauma : Nonoperative management in adults. Arch Surg 1990 July;125(7):905-9