ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 (2562): มกราคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 40 ฉบับที่ 1-3 (2562): มกราคม - ธันวาคม

          สวัสดีครับ สำหรับวารสารในปี 2562 นี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นงานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง และ บทความวิชาการ 1 เรื่อง เนื้อหาของงานวิจัยในเล่มนี้ ได้แก่ การศึกษาความสัมพันธ์ของ ASPECT Score และปัจจัยเสี่ยงของภาวะทุพพลภาพที่ 90 วันในผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลันที่รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจและท่อช่วยหายใจหลุดในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินในช่วงนอกเวลาราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และปัจจัยทำนายการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคลูปัสในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ส่วนบทความวิชาการ เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ วิธีการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรค

          ท้ายนี้หวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงได้ประโยชน์จากเนื้อหาของวารสารในเล่มนี้ไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เผยแพร่แล้ว: 2021-02-17

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

บทความพิเศษ