เนื้องอกภายในห้องหัวใจชนิดมิกโซมาในผู้ป่วยหญิงอายุน้อยที่มาด้วยอาการแขนและใบหน้าด้านซ้ายอ่อนแรง: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Main Article Content

นิศารัตน์ เจริญศรี
เฉลิมภักดิ์ ศุภคติธรรม

บทคัดย่อ

เนื้องอกภายในหัวใจพบได้น้อยมากในเวชปฏิบัติ ส่วนใหญ่มักเกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งจากอวัยวะอื่น มิกโซมาเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายในหัวใจที่พบมากที่สุด ส่วนมากไม่มีอาการมักตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีอาการ ได้แก่ เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก หน้ามืด เวียนศีรษะ หมดสติ ใจสั่น ภาวะหัวใจวาย ลิ้นหัวใจรั่ว ภาวะอุดตันของหลอดเลือดจากการที่ชิ้นส่วนของก้อนเนื้องอกหลุดกระจายไปตามหลอดเลือด เช่น การอุดตันของหลอดเลือดในปอด สมอง ลำไส้ ปลายมือและเท้า และหลอดเลือดหัวใจ


                รายงานผู้ป่วยหญิงอายุ 44 ปี แสดงอาการนำด้วยเรื่องแขนซ้ายและใบหน้าด้านซ้ายอ่อนแรงแบบทันทีทันใด ตรวจพบภาวะขาดเลือดของเนื้อสมองด้านขวาแบบเฉียบพลันจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ หลังจากได้รับการสืบค้นเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบในคนอายุน้อย ตรวจพบโรคหลอดเลือดสมองตีบจากการที่มีชิ้นส่วนของก้อนเนื้องอกมิกโซมาที่อยู่ภายในหัวใจห้องบนซ้ายหลุดกระจายไปอุดตันหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้น้อยของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ แต่เป็นสาเหตุสำคัญที่เมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้ว สามารถรักษาให้หายขาด และป้องกันการเกิดซ้ำได้ 


 


คำสำคัญ: เนื้องอกภายในหัวใจ มิกโซมา ภาวะหลอดเลือดสมองตีบจากความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบในคนอายุน้อย

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Robert OB, Douglas LM, Douglas PZ, Peter L, editors. Braunwald's heart disease a textbook of cardiovascular medicine, vols. 2, 9th ed. Philadelphia; 2012.

2. Valentin F, Richard AW, Robert AH, editors. Hurst's the heart, vols. 2, 13th ed. China; 2011.

3. Eduardo DG, Carlos RC, Carlos V, Julio SM, Jorge NW, Pedro G, et al. Cardiac myxoma: clinical-pathological correlation. Rev Esp Cardiol 2002; 55(5):505-13.

4. Jun A, Tetsuya K, Yuko W, Tianshu Z, Naohiko K, Minoru F, et al. Cardiac myxoma: its origin and tumor characteristics. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2003; 9(4): 215-21.

5. Dennis LK, Eugene B, Anthony SF, Stephen LH, Dan LL, editors. Harrison's principles of internal medicine, 2 vols. 16th ed. United States of America; 2005.

6. José MF, Ayrton RM, Jean LM. Aetiological diagnosis of ischaemic stroke in young adults. The Lancet Neurology 2010; 9: 1085-96.

7. Martin PJ, Enevoldson TP, Humphrey PRD. Causes of ischaemic stroke in the young: The Fellowship of Postgraduate Medicine 1997; 73: 8-16.

8. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สำหรับแพทย์ พุทธศักราช 2550 (Clinical practice guidelines for ischemic stroke).

9. Maria SC, Maria JA, Joao A, Rosa G. Understanding cardiac myxoma recurrence: a case report. Revista Portuguesa de 2013; 32(3): 239-42 .

10. Jay S., John SO., John SG. Cardiac myxomas with systemic embolization: review of the literature and report of a case. Circulation 1962; 26: 99-103.

11. Mary LG, Melissa LR, Curtis EG, Allen PB, Jeffrey RG. Cardiac myxoma: imaging features in 83 patients. Radiographic 2002; 22(3): 673-89.

12. Andrew WE, Joseph AD, Richard CD, Charles JM, Thomas AO, Francisco JP, et al. Survival after resection of primary cardiac tumors a 48-year experience. Circulation 2008; 118 (1 supp): S7–S15.

13. Denis AB, Enrico F. Surgical treatment for heart myxomas. Multimedia Manual of Cardio-Thoracic Surgery 2012; 1-5.

14. Robert GH, Vincent TM. Cerebral infarction in young adults: a practical approach. American Heart Association 1983; 14: 110-44.

15. Jose FV. Diagnostic work-up and etiology in ischemic stroke in young adults: before and now. J Neurol Neurophysiology 2012; 3: 1-4.

16. Dayna G, Jonathan S. Epidemiology and etiology of young stroke. Stroke Research and Treatment 2011; 9: 1-9.

17. Carmine M, Tommasina R, Giorgio F. Incidence of stroke in young adults: a review. Stroke Research and Treatment 2010; 1-5.

18. Fábio IY. Ischemic stroke in young adults: an overview of etiological aspects. Arq Neuropsiquiatr 2012; 70(6): 462-6.

19. María BN, Adriana O, Ana MU. Ischemic stroke in young adults: a diagnostic challenge. Neuroradiology 2011; 75(2): 1-5.

20. Michael JK, David DM, Tatjana R. Stroke in young. Periodicum Biologorum 2012; 114(3), 347–53.

21. Edward CJ, Jeffrey LS, Harold PA, Askiel B. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke. American Heart Association/American Stroke Association 2013; (44); 870-947.

22. Muhamed S, Alicia CA, Samir A, Farooq AC, Richard AG, Itzhak K, et al. Guidelines for the use of echocardiography in the evaluation of a cardiac source of embolism. J Am Soc Echocardiogr 2016; 29:1-42.