ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประเมินบทความหรือ Reviewer ออนไลน์

ในกรณีที่ท่านยังไม่มี User ใน ThaiJO

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำว่าวารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ตรงช่องพิมพ์แล้วค้นหา

ขั้นตอนที่ 3 เลือก วารสาร ตรงขวามือ

 

 

ขั้นตอนที่ 4 คลิก ตรงชื่อ วารสาร JCP

 

 

ขั้นตอนที่ 5 คลิก ตรงคำว่า ลงทะเบียน

 

 

ขั้นตอนที่ 6 กรอกข้อมูล   (กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน)

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7 ระบบจะแจ้งให้เข้าสู่ Email เพื่อยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่  8 เข้าสู่ Email เรื่อง Validate Your Account ถ้าไม่เจอ Emailในกล่องจดหมายให้ตรวจสอบที่

Spam mails หรือ Junk mailsหรือ ถ้าไม่พบให้ติดต่อวารสารที่ คุณธาวิต บวรกุล 085-4896444

ขั้นตอนที่ 9 คลิกลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนลิงก์ยืนยันตัวตนมีอายุ 15 วัน หากเกินกำหนด จะไม่สามารถคลิกลิงก์ได้

(ให้ติดต่อวารสารที่ คุณธาวิตบวรกุล 085-4896444)

ขั้นตอนที่ 10 ถ้ายืนยันตัวตนเรียบร้อย ให้คลิกลิงก์ Login เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 11 พิมพ์ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 12 คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 13 เมื่อ Login เรียบร้อยแล้ว จะแสดง Usernameมุมบนขวา ซึ่งแสดงว่า ครบขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

เมื่อท่านสมัครเรียบร้อยกรุณาแจ้งที่ ...

คุณธาวิต บวรกุล 085-4896444 หรือ Nothing2fear@outlook.com

เพื่อดำเนินการส่งบทความที่เชิญท่านเป็น Reviewer ทางระบบออนไลน์ของ ThaiJO ต่อไป***