ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน
					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน
เผยแพร่แล้ว: 2024-02-20

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci