การติดเชื้อ สเตรปโตคอกคัส ซูอิส ในกระแสเลือดและภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ

บทคัดย่อ

การติดเชื้อ Streptococcus suis ในมนุษย์ ก่อเกิดอาการได้หลายอย่าง เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง การติดเชื้อในกระแสเลือด จนเกิดภาวะการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ ข้ออักเสบติดเชื้อ ปอดอักเสบติดเชื้อ หรือเยื่อทุ้มสมองอักเสบได้ การติดเชื้อในมนุษย์มักพบในบุคคลที่มีประวัติสัมผัสหมู หรือ บริโภคหมูดิบ โดยเฉพาะเลือดหมูสด การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองจะพบภาวะสูญเสียการได้ยินเป็นอาการ แทรกซ้อนที่สำคัญ
รายงานผู้ป่วยชายไทย 1 ราย อายุ 46 ปี มาด้วยอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง 1 วัน ก่อนมาโรง พยาบาล โดยให้ประวัติรับประทานก้อยหมูดิบผสมเลือดสดกับเหล้า 1 สัปดาห์ ก่อนเกิดอาการปวดศีรษะ ซึ่งอาการปวดศีรษะดังกล่าวพบว่าเกิดจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและการติดเชื้อ Streptococcus suis ในกระแสเลือด ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วย Penicillin G 18 ล้านยูนิตต่อวัน นาน 2 สัปดาห์ ร่วมกับยากลุ่ม Corticosteroid เพื่อรักษาอาการแทรกซ้อนของการได้ยิน แม้ว่าอาการปวดศีรษะจากเยื่อทุ้มสมองอักเสบดี ขึ้นแล้ว แต่การได้ยินไม่ดีขึ้น คงยังเป็นอาการแทรกซ้อนที่สำคัญของผู้ป่วยรายนี้

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Pearch B, Kristjansen p, Skadhauge KN, Group R Streptococcus pathogenic for man : two cases of meningitis and one case of sepsis. Acta Pathol Microbiol Scand 1968 ; 74: 69-76.
2. Arends JP, Zanen HC, Meningitis caused by Streptococcus suis in humans. Rev Infect Ois 1988;10:131-7.
3. Kay R, Cheng AF, Tse CY. Streptococcus suis in Hong Kong. Q J Med 1995;88:39-47.
4. Yu H, Jing H, Chen z, Zheng H, Zhu X, Wang H, et al. Human Streptococcus suis outbrake, Sichuan, China. Emerg Infect Dis 2006;12:914-20.
5. Lun ZR, Wang QP, Chen XG, ม AX, Zhu XQ, Streptococcus suis: an emerging zoonotic pathogen. Lancet Infect Dis 2007;7:201-9.
6. Phuapradit P, Boongrid p, Boonyakarnkul S, et al. Menigitis caused by Streptococcus suis. Intern Med 1987;3:120-2.
7. Fongcome A, Pruksakorn S, Mongkol S, Tharavichitkul P, Yoonim N. Streptococcus suis infection in Northern Thailand. J Med Assoc Thai 2001;84:1502-8.
8. Vilaichone RK, Vilaichone W, Nunthapisud P, Wilde H. Streptococcus suis infection in Thailand. J Med Assoc Thai 2002;85 (suppl. 1) :ร109-17.
9. Donsakul K, Dejthevaporn C, Witoon- panich R.Streptococcus suis infection: clinical features and diagnostic pitfalls. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003; 34:154-8.
10. Suankratay C, Intalapaporn P, Nunthapisud P, Arunyingmongkol K, Wilde H. Streptococcus suis meningitis in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004;35:868-76
11. Wangkaew ร, Chaiwarith R, Tharavichitkul p, Supparatpinyo K. Streptococcus suis infection : a series of 41 cases from Chiang Mai University Hospital. J Infect 2006;52:455-60.
12. Fongcome A, Tharavichitkul P, Pongprasert R, Punchaburi B. Streptococcus suis infection an important underdiagnosed disease in Lamphun, Northern Thailand. Bull Dept Med Sen/ 2002;27:208-13.
13. Pootong P, Boongrid P, Phuapradit P. Streptococcus suis mengitis at Ramat- hibodi hospital. Ramathibodi Medical journal 1993;16:203-7
14. Sonsuwan N, Navacharoen N, Kangsanarak J, Navacharoen W. Deafness after B-streptococcus not group A,B,D meningitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1994;9:93-100.
15. Leelarasamee A, Nilakul C, Tien-Grim S, Srifuengfung S, Susaenggrat W. Streptococcus suis toxic shock syndrome and meningitis. J Med Assoc Thail997;80:63-8.
16. Paiboonpol ร, Streptococcuc suis meningitis : report of 3 cases. Bulletin of the Department of Medical Services 1998;23:716-19.
17. Pumprueng S, Poungvarin N. streptococcuc Meningitis:a case report. Siriraj HospGaz 1999;51:45-8.
18. Avihingsanon A, Suankratay C, Tanta- wichien T, Nunthapisud P. Two cases of human endocarditis in Thailand due to Streptococcus suis. Chula Med J 1999;34:317-25.
19. Chotmongkol V, Janma J, Kawamatawong T.streptococcuc suis meningitis : report of a case. J Med Assoc Thai 1999;82:922-4.
20. Vilaichone RK, Mahachai V, Nunthapisud P. Streptococcus suis peritonitis: case report. J Med Assoc Thai 2000;83:1274-7.
21. Navacharoen N, Chantharochavong V, Hanprasertpong C, Kangsanarak J, Lekagul
S.Hearing and vestibular loss in Streptococcus suis infection from swine and traditional raw pork exposure in Northern Thailand. The journal of Laryngology and Otology 2009;123:857-862.
22. Zanen HC,Engel WWB, Porcine streptococci causing meningitis and septicemia in man. Lancet 1975;1:1286-8.
23. Lutticken R, Temme N, Hahn G, Barthelheimer EW.Meningitis caused by Streptococcus suis :case report and review of the literature. Infection 1986; 14:181-5.
24. Arend SM, van Buchem M, vand Ogtrop ML, Thompson J. Septicemia,meningitis and spondylodiscitis caused by Strepto coccuc suis type II .Infection 1995;23:128.
25. Williams DM, Lawson GH, Rowland AC. Streptococcal infection in piglets:the palatine tonsils as portals of entry for Streptococcus suis. Rev Vet Sci 1973; 15:352-62.
26. Kay R.The site of the lesion causing hearing loss in bacterial meningitis : a study of experimental streptococcal meningitis in guinea pigs. Neuropathl Appl Neurobiol 1991;17:485-93.
27. van de Beek D, de Gans J, McIntyre P, Prasad K.Steroids in adults with acute bacterial meningitis:a systemic review. Lancet Infect Dis 2004;4:139-43.