ภาวะลำไส้กลืนกันของไส้ติ่ง : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

นิเดช กฤตสิน

บทคัดย่อ

ปัญหา/ที่มาของการศึกษาวิจัย: ภาวะลำไส้กลืนกันของไส้ติ่งเป็นภาวะที่พบไม่บ่อยนัก การวินิจฉัยก่อนผ่าตัดทำได้ยาก อาการและอาการแสดงคล้ายคลึงกับภาวะไส้ติ่งอักเสบ
วัตถุประสงค์: เพี่อนำเสนอผู้ป่วยภาวะลำไส้กลืนกันของไส้ติ่ง
รูปแบบการศึกษา: รายงานผู้ป่วย
สถานที่ศึกษา: กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ตัวอย่างและวิธีการศึกษา: รายงานผู้ป่วยเด็กชายอายุ 12 ปี มีอาการไส้ติ่งอักเสบ ซึ่งส่งต่อจาก โรงพยาบาลชุมชน ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด พบว่ามีภาวะลำไส้กลืนกันของ ไส้ติ่ง ยืนยันจากผลตรวจพยาธิวิทยา
สรุป: ผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกันของไส้ติ่งอาจมาด้วยอาการไส้ติ่งอักเสบ การวินิจฉัยทางรังสิวิทยาก่อนผ่าตัดทำได้จำกัด
คำสำคัญ: ภาวะลำไส้กลืนกันของไส้ติ่ง, การวินิจฉัยโรค, รายงานผู้ป่วย

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Collins DC. 71,000 human appendix specimens, a final report summarizing forty-years' study. Am J Proctol 1963;14:365-81.

2. Levine MS, Trenkner SW, Herlinger H, Mishkin JD, Reynolds JC. Coiled-spring-sign of appendeceal intussusception. Radiology 1985;155:41-4.

3. McKid J. Case of invagination of caecum and appendix. Edinb Med J 1858;14:793-7.

4. Jevon GP, Daya D, Qizilbash AH. Intussusception of the appendix. Arch Pathol Lab Med 1992;116:960-4.

5. Sakaguchi N, Ito M Sano K, Baba T, Koyama M, Hotchi M. Intussusception of the appendix: a report of three cases with different clinical and pathologic features. Pathol Int 1995;45:757-61.

6. Fink VH, Santos AL, Goldberg SL. Intussusception of the appendix. Am J Gastroenterol 1964;42:431-41.

7. AtKInson GO, Gay BB Jr, Naffis D. Intussusception of the appendix in children. Am J Roentgenol 1976;126:1164-8.

8. Moschcowitz AV. Intussusception of the appendix. Med Rec NY 1910;8:1087-95.

9. McSwain B. Intussusception of the appendix. South Med J 1941;34:263-71.

10. Fraser K. Intussusception of the appendix. Br J Surg 1943;31:23-33.

11. Ozuner G, Davidson P, Church J. Intussusception of the vermiform appendix: preoperative colonoscopic diagnosis of two cases and review of the litherature. Int J Colorectal Dis 2000;15:185-7.

12. Brewer RJ, Wangensteen SL. Appendiceal intussusception: an unusual cause of painless rectal bleeding. Am Surg 1974;40:319-20.

13. Hameed K. Villous adenoma of the veriformis appendix: a review with report of a case. Arch Pathol 1966;81:465-8.

14. Pumberger W, Hoerman M, Pumberger G, Hallwirth U. Sonographic diagnosis of Intussusception of the Appendix Veriformis. J Chin Ultrasound 2000;28:492-6.

15. Casteels M, Eggermont E, Kerremans R, Ponnette E. Intussusception of the veriform appendix: A preoperative diagnosis in an adolescent girl. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1986;5:159-62.

16. Luzier J, Verhey P, Dobos N. Preoperative CT diagnosis od appendiceal intussusception. AJR 2006;187:W 325-6.

17. Maglinte DD, Fleischer AC, Chua GT, Kelvin FM. Sonography of appendiceal intussusception. Gastrointest Radio 1987;12:163-5.

18. Tseng PH, Lee YC Chiu HM etal. Appendiceal intussuscetion diagnosed with endoscopic songraphy. J Clin Ultrasound 2006;34(7):348-51.

19. Weissberg DL, Scheible W, Leopold GR. Ultrasonographic appearance of adult intussusception. Radiology 1977;124:791-2.

20. Styles RA, Larsen CR. CT appearance of adult intussusception. J Comput Assist Tomogr 1983;7:331-3.

21. Chijiwa Y, Kabemura T, Toyota T.Tanaka A, Misawa T. Endoscopic appearance of the intussuscepted appendix and accurate preoperative diagnosis. Am J Gastroenterol 1988;83:1301-3.

22. Nagorney D, Sarr MG, Mcllrath DC. Surgical management of intussusception in the adult. Ann Surg 1981;193(2):230-6.

23. Takahashi M, Sawada T, Fukuda T, Furugori T, Kuwano H. Complete appendiceal intussusception induced by primary appendicel adenocarcinoma in tubular adenoma : a case report. Jpn J Clin Oncol 2003;33:413-5.

24. Schmidt JS, Maier D, Raj P, Remine SG. Laparoscopic management of appendiceal intussusception associated with villous adenocarcinoma. J Laparoendosc Surg 1994;4:369-73.

25. Fazio RA, Wickremesinghe PC, Arsura EL, Rando J. Endoscopic removal of an intussuscepted appendix mimicking a polypan endoscopic hazard. Am J Gastroenterol 1982;77:556-8.

26. Enander LK, Gustavsson S. Colonoscopic appendectomy. Acta Chir Scand 1979;145:575-6.