การบิดตัวของลำไส้ใหญ่บริเวณ Splenic Flexure : รายงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสะเกษ

Main Article Content

ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี

บทคัดย่อ

ในบรรดาสาเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการอุดตันของลำไส้ใหญ่นั้น ภาวะการณ์บิดงอตัวของลำไส้ใหญ่ ถือเป็นสาเหตุที่พบน้อยมาก รายงานนี้เป็นกรณีผู้ป่วย Splenic Flexure Volvulus ที่มาโรงพยาบาล ด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง ร่วมกับมีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน จากการตรวจร่างกายพบอาการแสดงที่ บ่งถึงภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ การตรวจทางรังสีวิทยาช่องท้อง พบลำไส้ใหญ่ขยายโป่งพองบริเวณด้านซ้าย ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน พบมีการเน่าตายของลำไส้ใหญ่บริเวณ Splenic Flexure เนื่องจากการบิดงอตัวของลำไส้ ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยตัดลำไส้ใหญ่บริเวณที่เน่าตายออกและยกรูเปิดของ ลำไส้ใหญ่ทั้ง 2 ด้าน มาเปิดบริเวณหน้าท้อง ผลการผ่าตัดรักษาเป็นที่น่าพอใจ
คำสำคัญ: ลำไส้อุดตัน, การบิดตัว (ลำไส้ใหญ่)

Article Details

บท
รายงานผู้ป่วย

References

1. Ballantyne GH, Bradner MD, Beart RW Jr, Ilstrup DM. Volvulus of the colon : Incidence and Mortality. Ann Surg 1985;202:83-92.

2. Thomas E. Brothers, William E. Strodel, Frederic E. Eckhauser. Endoscopy in Colonic Volvulus. Annals of Surgery 1987;206(1):1-4

3. Ballantyne GH. Volvulus of the splenic flexure : report of a case and review of the literature. Dis Colon Rectum 1981;24:630-2

4. Mittal R, Samarasam I, Chandran S, Mathew G. Primary splenic flexure volvulus. Singapore Med J 2007;48(3):87-9

5. Young Up Cho, Seung Kook Sohn, Hoon Sang Chi and Ki Whang Kim. Volvulus of the splenic flexure of the colon. Yonsei Medical Journal 1994;35(1):97-100.

6. Rath PK, Abbas M, Mishra B, Narayan. Primary splenic flexure volvulus : a case report with review of literature. J Indian Med Assoc 2003;101:110-2

7. Mindelzun RE, Stone JM. Volvulus of the splenic flexure Radiographic features. Radiology 1991;181:221-3.

8. Kevin C.N. Lau, Brian J. Miller, David J. Schache, Jon R. Cohen. A study of large-bowel volvulus in urban Australia. Can J Surg 2006;49(3):203-7.