ริดสีดวงจมูก Antrochoanal polyp ที่ผู้ป่วยทำให้หลุดเอง : รายงานผู้ป่วย

Main Article Content

สุที วงค์ละคร

บทคัดย่อ

      antrochoanal polyps เป็นก้อนเนื้องอกในจมูกที่ไม่ใช่มะเร็ง โตช้า มักพบในรูจมูกข้างเดียว โดยที่ก้อนเนื้อชนิดนี้มักงอกแบบมีขั้วออกมาจากเยื่อบุของ maxillary sinus ยื่นออกมาในโพรงจมูกแก้วยื่นไปทางด้านหลังโพรงจมูกบริเวณ choana ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการคัดแน่นจมูกมายาวนาน บางรายมีไซนัสอักเสบเรื้อรังร่วมด้วย บางรายมีอาการนอนกรนหรืออาจมีภาวะทางเดินหายใจปิดกั้น ขณะหลับ การรักษาด้วยยาได้ผลน้อยมาก การผ่าตัดเป็นการรักษาที่ได้ผลดี การเกิดซ้ำพบน้อย รายงานนี้ นำเสนอผู้ป่วยชายอายุ 18 ปี ที่ก้อนริดสีดวงชนิดนี้หลุดออกได้ โดยการสูดหายใจอย่างแรงจนก้อนหลุด แล้วไอออกมาหลังจากที่มีอาการคัดแน่นจมูกมานานหลายปี ที่เป็นอาการที่พบได้ยากมาก และ ไม่พบว่ามีรายงานในลักษณะนี้มาก่อน

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Ozcan M, Ozlugedik S, Ikinciogullari A. Simultaneous antrochoanal and sphenochoanal polyps: a rare clinical entity. J Laryngol Otol. [serial online] 2005 Feb[cited 2006 Feb 10]; 119(2): [ 1 screen]. Avialablefrom: URL: h ttp: //www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve& db=pubmed&...

2. Montague ML, McGarry GW. Familial antrochoanal polyposis -a case report. Eur Arch Otorhinolaryngol. [serial online] 2004 Oct[cited 2006 Feb 10];261(9):[1 screen], Avialable from:URL:https://www.ncbi.nlm.nih. gov/entrez/query.fcgi?cmd=retrive& db=pubmed&...

3. Sal lb RJ, Sadek SA, Dutt SN, Pearman K. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. [serial online] 2000Aug[cited2006]Feb 10]; 54(2): [ 1 screen] .Avialablefrom: URL: http: //WWW, ncbi. nlm. nih. go v/ entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db =pubmed&...

4. Brausewetter F, Hecht M, Pirsig W, Antrochoanal polyp and obstructive sleep apnoea in children. J Laryngol Otol. [serial online] 2004 Jun [cited 2006 Feb 10]; 118(6):[1 screen], Avialablefrom:URL:https://www. ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi? cmd=Retrieve&db=pubmed&...

5. Saito H, Hond N, Yamada T, Mori S, Fujieda S, Saito T. Intractable pediatric chronic sinusitis with antrochoanal polyp. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. [serial online] 2000 Aug [cited 2006 Feb 10];54(2):[2screens]. Avialablefrom: URL:http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd= Retrieve&db=pubmed&...