การรักษาโรครอบรากเทียม

Main Article Content

จารุพัฒน์ จุลแดง

บทคัดย่อ

     ในปัจจุบันรากฟันเทียม (dental implant) มีบทบาทสำคัญในการใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป เนื่องจากรากฟันเทียมมีอัตราความสำเร็จสูง จึงมีการนำไปใช้ในการรักษาอย่างกว้างขวาง ทำให้มีผู้ป่วยรากฟันเทียมเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความวิชาการฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคเนื้อเยื่อรอบรากเทียม (peri-implant disease) ทั้งการรักษาด้วยวิธีการแบบไม่ผ่าตัด (non-surgical treatment) และการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด (surgical treatment) รวมถึงการติดตามผลการรักษาร่วมกับการรักษาเพื่อคงสภาพ (maintenance) อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันและยับยั้งการดำเนินของโรคจนนำอาจไปสู่การสูญเสียรากเทียมได้ ดังนั้นวิธีการรักษาโรคเนื้อเยื่อรอบรากเทียมอักเสบจึงมีความสำคัญกับทันตแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Watzek G, Weber R, Bernhart T, Ulm C, Haas R. Treatment of patients with extreme maxillary atrophy using sinus floor augmentation and implants: preliminary results. Int J Oral Maxillofac Surg 1998;27(6):428-34. doi: 10.1016/s0901-5027(98)80031-3.

Pirker W, Kocher A. Immediate, non-submerged, root-analogue zirconia implant in single tooth replacement. Int J Oral Maxillofac Surg 2008;37(3):293-5. doi: 10.1016/j.ijom.2007.11.008.

Albrektsson T, Isidor F. Consensus Report of Session IV. In: Lang NP, Karring T., Eds., Proceedings of the First European Workshop on Periodontology. London: Quintessence Publishing; 1994: 365-9.

Augthun M, Tinschert J, Huber A. In vitro studies on the effect of cleaning methods on different implant surfaces. J Periodontol 1998;69(8):857-64. doi: 10.1902/jop.1998.69.8.857.

Karring ES, Stavropoulos A, Ellegaard B, Karring T. Treatment of peri-implantitis by the Vector system. Clin Oral Implants Res 2005;16(3):288-93. doi: 10.1111/j.1600-0501.2005.01141.x.

Renvert S, Samuelsson E, Lindahl C, Persson GR. Mechanical non-surgical treatment of peri-implantitis: a double-blind randomized longitudinal clinical study. I: clinical results. J Clin Periodontol 2009;36(7):604-9. doi: 10.1111/j.1600-051X.2009.01421.x.

Tastepe CS, van Waas R, Liu Y, Wismeijer D. Air powder abrasive treatment as an implant surface cleaning method: a literature review. Int J Oral Maxillofac Implants 2012;27(6):1461-73.

Tastepe CS, Liu Y, Visscher CM, Wismeijer D. Cleaning and modification of intraorally contaminated titanium discs with calcium phosphate powder abrasive treatment. Clin Oral Implants Res 2013;24(11):1238-46. doi: 10.1111/j.1600-0501.2012.02536.x.

Schwarz F, Sahm N, Iglhaut G, Becker J. Impact of the method of surface debridement and decontamination on the clinical outcome following combined surgical therapy of peri-implantitis: a randomized controlled clinical study. J Clin Periodontol 2011;38(3):276-84. doi: 10.1111/j.1600-051X.2010.01690.x.

Smeets R, Henningsen A, Jung O, Heiland M, Hammächer C, Stein JM. Definition, etiology, prevention and treatment of peri-implantitis--a review. Head Face Med 2014;10:34. doi: 10.1186/1746-160X-10-34.

Renvert S, Roos-Jansåker AM, Claffey N. Non-surgical treatment of peri-implant mucositis and peri-implantitis: a literature review. J Clin Periodontol 2008;35(8 Suppl):305-15. doi: 10.1111/j.1600-051X.2008.01276.x.

Schwarz F, Sculean A, Rothamel D, Schwenzer K, Georg T, Becker J. Clinical evaluation of an Er:YAG laser for nonsurgical treatment of peri-implantitis: a pilot study. Clin Oral Implants Res 2005;16(1):44-52. doi: 10.1111/j.1600-0501.2004.01051.x.

Schwarz F, Bieling K, Nuesry E, Sculean A, Becker J. Clinical and histological healing pattern of peri-implantitis lesions following non-surgical treatment with an Er:YAG laser. Lasers Surg Med 2006;38(7):663-71. doi: 10.1002/lsm.20347.

Yamamoto A, Tanabe T. Treatment of peri-implantitis around TiUnite-surface implants using Er:YAG laser microexplosions. Int J Periodontics Restorative Dent 2013;33(1):21-30. doi: 10.11607/prd.1593.

Deppe H, Horch HH, Schrödl V, Haczek C, Miethke T. Effect of 308-nm excimer laser light on peri-implantitis-associated bacteria: an in vitro investigation. Lasers Med Sci 2007;22(4):223-7. doi: 10.1007/s10103-007-0441-2.

Schwarz F, Sculean A, Rothamel D, Schwenzer K, Georg T, Becker J. Clinical evaluation of an Er:YAG laser for nonsurgical treatment of peri-implantitis: a pilot study. Clin Oral Implants Res 2005;16(1):44-52. doi: 10.1111/j.1600-0501.2004.01051.x.

Mailoa J, Lin GH, Chan HL, MacEachern M, Wang HL. Clinical outcomes of using lasers for peri-implantitis surface detoxification: a systematic review and meta-analysis. J Periodontol 2014;85(9):1194-202. doi: 10.1902/jop.2014.130620.

Schwarz F, Aoki A, Becker J, Sculean A. Laser application in non-surgical periodontal therapy: a systematic review. J Clin Periodontol 2008;35(8 Suppl):29-44. doi: 10.1111/j.1600-051X.2008.01259.x.

Deppe H, Mücke T, Wagenpfeil S, Kesting M, Sculean A. Nonsurgical antimicrobial photodynamic therapy in moderate vs severe peri-implant defects: a clinical pilot study. Quintessence Int 2013;44(8):609-18. doi: 10.3290/j.qi.a29505.

Bassetti M, Schär D, Wicki B, Eick S, Ramseier CA, Arweiler NB, et al. Anti-infective therapy of peri-implantitis with adjunctive local drug delivery or photodynamic therapy: 12-month outcomes of a randomized controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res 2014;25(3):279-87. doi: 10.1111/clr.12155.

Schou S, Berglundh T, Lang NP. Surgical treatment of peri-implantitis. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19 (Suppl):140-9.

Leonhardt A, Dahlén G, Renvert S. Five-year clinical, microbiological, and radiological outcome following treatment of peri-implantitis in man. J Periodontol 2003;74(10):1415-22. doi: 10.1902/jop.2003.74.10.1415.

Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S. Surgical treatment of peri-implantitis. J Clin Periodontol 2008;35(8 Suppl):316-32. doi: 10.1111/j.1600-051X.2008.01277.x.

Mann M, Parmar D, Walmsley AD, Lea SC. Effect of plastic-covered ultrasonic scalers on titanium implant surfaces. Clin Oral Implants Res 2012;23(1):76-82. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02186.x.

Figuero E, Graziani F, Sanz I, Herrera D, Sanz M. Management of peri-implant mucositis and peri-implantitis. Periodontol 2000 2014;66(1):255-73. doi: 10.1111/prd.12049.

Romeo E, Lops D, Chiapasco M, Ghisolfi M, Vogel G. Therapy of peri-implantitis with resective surgery. A 3-year clinical trial on rough screw-shaped oral implants. Part II: radiographic outcome. Clin Oral Implants Res 2007;18(2):179-87. doi: 10.1111/j.1600-0501.2006.01318.x.

Romeo E, Ghisolfi M, Murgolo N, Chiapasco M, Lops D, Vogel G. Therapy of peri-implantitis with resective surgery. A 3-year clinical trial on rough screw-shaped oral implants. Part I: clinical outcome. Clin Oral Implants Res 2005;16(1):9-18. doi: 10.1111/j.1600-0501.2004.01084.x.

Matarasso S, Iorio Siciliano V, Aglietta M, Andreuccetti G, Salvi GE. Clinical and radiographic outcomes of a combined resective and regenerative approach in the treatment of peri-implantitis: a prospective case series. Clin Oral Implants Res 2014;25(7):761-7. doi: 10.1111/clr.12183.

Schwarz F, John G, Mainusch S, Sahm N, Becker J. Combined surgical therapy of peri-implantitis evaluating two methods of surface debridement and decontamination. A two-year clinical follow up report. J Clin Periodontol 2012;39(8):789-97. doi: 10.1111/j.1600-051X.2012.01867.x.

Lang NP, Berglundh T, Heitz-Mayfield LJ, Pjetursson BE, Salvi GE, Sanz M. Consensus statements and recommended clinical procedures regarding implant survival and complications. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19 (Suppl):150-4.

Roos-Jansåker AM, Lindahl C, Persson GR, Renvert S. Long-term stability of surgical bone regenerative procedures of peri-implantitis lesions in a prospective case-control study over 3 years. J Clin Periodontol 2011;38(6):590-7. doi: 10.1111/j.1600-051X.2011.01729.x.