เผยแพร่แล้ว: 2022-08-30

ตำรับและความคงตัวของน้ำยาบ้วนปาก 1.0% โพวิดีนแบบปรุงรสและกลิ่น

ชุติธนา ภัทรทิวานนท์, วิจิตรา ศรีอุฬารวัฒน์

273-283

ผลต่อทารกและมารดาหลังคลอด ระหว่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์ A1 และ A2

ยุทธภูมิ พินิจมนตรี, บุญจันทร์ สีก้อมวงษา

477-485

การรักษาโรครอบรากเทียม

จารุพัฒน์ จุลแดง

321-329