เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิหู คอ จมูกชนบทไทยไปสหภาพพม่า 2006

Main Article Content

สุที วงค์ละคร

บทคัดย่อ

     เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มูลนิธิหู คอ จมูกชนบทแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งคณะ โสต ศอ นาสิกแพทย์รวม 18 คน โดยการนำของนายแพทย์สุนทร อันตรเสน ไปออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ในประเทศสหภาพพม่าระหว่างอันที่ 1-12 ธันวาคม 2549 เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและประเทศสหภาพพม่า และส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ของทั้งสองประเทศ การออกหน่วยครั้งนี้ให้บริการตรวจและผ่าตัดโรคหูน้ำหนวกที่โรงพยาบาลเมืองพะโกกุ เมืองมิกทีลา และโรงพยาบาลหู คอ จมูกแห่งกรุงย่างกุ้ง ผู้ป่วยได้รับการตรวจ 1,629 ราย และได้รับการผ่าตัด 119 ราย
คำสำคัญ: มูลนิธิหู คอ จมูกชนบทแห่งประเทศไทย, พม่า

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ