ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน - มิถุนายน 2566

					ดู ปีที่ 65 ฉบับที่ 2 (2023): เมษายน - มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 30-06-2023

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)