เผยแพร่แล้ว: 2018-05-21

ผลสัมฤทธิ์ของสุขภาพพอเพียงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Wichianchai Padungkiettiwong, M.D., Nongnuch Patcharavirosakul, B.T.T.M., Kamkaew Somboon, B.N.S., Kamkaew Somboon, B.N.S., Jurairath Krutpuark, B.N.S.

110-119