Vol. 45 No. 4 (2020): October - December

					View Vol. 45 No. 4 (2020): October - December

วารสารกรมการแพทย์ฉบับนี้ นำเสนอสู่ผู้อ่านในท่ามกลาง การระบาดของ COVID-19 อีกรอบ แม้ว่าการระบาดในครั้งนี้ จะดูว่าเป็นวงกว้างมากกว่าครั้งที่แล้ว และส่งผลกระทบต่อคนไทย เป็นอย่างมาก แต่ด้วยประสบการณ์ของการผ่านการระบาด ของโรคนี้มาแล้ว ร่วมกับความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากรทาง การแพทย์และแผนการนำวัคซีนมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ น่าจะ ทำให้ประชาชนคลายความกังวลลงได้บ้าง และไม่ตื่นตระหนก มากเกินไป เพราะหากทุกคนรู้หลักปฏิบัติ รู้หลักในการดูแลตนเอง และคนรอบข้างอย่างเคร่งครัด เราก็จะผ่านภาวะวิกฤตนี้ไปได้ เรื่องเด่นประจำฉบับ ฉบับนี้ จึงนำเสนอเรื่องราวของ “ทันตกรรมกับ COVID-19” ของสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจ ทั้งผู้ให้บริการและ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ซึ่งเป็นประเด็นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มิเพียงเท่านั้น เนื้อหาในวารสารฉบับนี้ ยังอัดแน่นไปด้วย ความรู้ วิทยาการและความก้าวหน้าของวงการแพทย์ ที่จะนำเสนอ ต่อท่านผู้อ่านให้ได้รับรู้อย่างเช่นเคย

นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ บรรณาธิการ

Published: 10-03-2021

Featured Article

  • Dentistry and COVID-19

    กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ทบ., พ.บ., MsIT, Cert. in OMS สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
    5-8

Original Article