ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 (2023): ตุลาคม - ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 (2023): ตุลาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 26-12-2023

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)