ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 42 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566

					ดู ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 42 ฉบับ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์เขต 4-5

นิพนธ์ต้นฉบับ