ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน – ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน – ธันวาคม 2566

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2566

Vol.31 No.3 September – December 2023

ISSN 0858-6632 (Print)

ISSN 2697-4118 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

บทความวิจัย