ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 42 ฉบับ 3 เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566

					ดู ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 42 ฉบับ 3 เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-09-30

ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์เขต 4-5

นิพนธ์ต้นฉบับ

คำแนะนำในการตีพิมพ์วารสาร