ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (2023): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (2023): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2024-01-08

ฉบับเต็ม

นิพนธ์ต้นฉบับ