ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2022): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2565

					ดู ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2022): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 41 ฉบับ 3 เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-29

ฉบับเต็ม-วารสารแพทย์เขต 4-5

นิพนธ์ต้นฉบับ

คำแนะนำในการตีพิมพ์วารสาร