เผยแพร่แล้ว: 2018-08-24

การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้นในระยะฉุกเฉินสำหรับพยาบาล

จตุพงษ์ พันธ์วิไล, ภูพิงค์ เอกะวิภาต, สายสมร บริสุทธิ์

53-64